DNEVNI AVAZ,

03.06.2005

Uspostaviti jedinstveni sistem procjene invalidnosti u FBiH

Autori: L.S.

Federalni ministar rada i socijalne politike Radovan Vignjevic najavio je jucer u Sarajevu da je do kraja godine moguca uspostava jedinstvenog sistema procjene invalidnosti u FBiH. Ova inicijativa sastavni je dio Informacije o ocjeni zdravstvene i radne sposobnosti koju je jucer u Sarajevu usvojila Vlada FBiH. Stanje medicinskog vještacenja u oblasti socijalne i boracko-invalidske zaštite te penzijskog i invalidskog osiguranja nije zadovoljavajuce, prije svega zbog neujednacenih kriterija i raz .....