DNEVNI AVAZ,

06.06.2005

SDA traži materijale na bosanskom jeziku

Autori: ONASA

Vijecnik SDA u Opcinskom vijecu Livno Sead Hadžijahic aktuelizirao je na posljednjoj sjednici pitanje dostavljanja materijala za sjednice na bosanskom jeziku, javlja Onasa. Vijecnici iz reda bošnjackog naroda su prije tri mjeseca zatražili da njihovi materijali budu na bosanskom jeziku, ali još nije udovoljeno ovom zahtjevu. Materijali za sjednicu su do sada štampani iskljucivo na hrvatskom, iako su, prema Poslovniku o radu Vijeca, službeni jezici hrvatski, bosanski i srpski. Nacelnik opcine Liv .....