DNEVNI AVAZ,

06.06.2005

I Italijani, bivši protivnici u bici na Monte Meleti, odaju pocast bh. vojnicima l Culo se "Višegrade grade" l Dio historije i kovanica "Bosanci dolaze"

Legenda o hrabrosti Bosanaca još živi!

Autori: A.MALAGIĆ

(Od specijalnog izvještaca "Dnevnog avaza" iz Italije) Legenda o «drugoj iz Graca», jednoj od najelitnijih jedinica austrijske vojske, živi i danas, legenda o Bosancima koji nisu znali za poraz od Soce do Dnjestra se ne zaboravlja. Dio ove historije je i kovanica «Bosanci dolaze», što je i danas u austrijskoj vojsci sinonim za junaštvo, kazao je komandant Združene komande VFBiH generalmajor Hajrudin Grabovica na jucerašnjoj svecanoj komemoraciji na groblju na planini Monte Meleti u Italiji, na .....