NEZAVISNE NOVINE,

01.06.2005

Preporučeno finansiranje SUDOVA IZ BUDŽETA BiH

Autori: R.ČENGIĆ

Finansiranje sudova i tužilaštva u BiH do pocetka 2007. godine mora se prebaciti na nivo BiH, preporuka je Ureda za reformu javne uprave i Evropske komisije u BiH. "Sudovi i tužilaštva se sada finansiraju iz 14 razlicitih budžeta i uglavnom nedovoljno. Imaju ogromne dugove, a iz budžeta iz kojih se finansiraju dobijaju od tri do 23 odsto manje u odnosu na preporuke Visokog sudskog i tužilackog vijeca BiH", rekao je juce novinarima u Sarajevu Renco Davidi, zamjenik šefa Delegacije Evropske komisi .....