DANI,

10.09.2004

Vlada FBiH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Neko vrlo opasan sjedi u Vladi Federacije BiH. Pod izgovorom ujedinjenja, odnosno spajanja ureda državnog i entitetskih ombudsmana za ljudska prava, ovih dana odvija se istinska cistka. Naime, nakon što su u ured državnog ombudsmana instalirani režimu odani ljudi, Federalna vlada obrušila se na nepocudne Veru Jovanovic, Esada Muhibica i Branku Raguz. Njih troje imaju loš obicaj da dosljedno kritiziraju svako kršenje ljudskih prava te ih se zato treba otarasiti. Kako to najbolje uciniti? Lukavi p .....