OSLOBOĐENJE,

10.06.2005

Željo, Sarajevo, Travnik i Bosna i Hercegovina ne idu u Evropu

E, jesmo im...

Autori: ZIJA DIZDAREVIĆ

Evropa je dva puta odgovorila bosanskim grbom na bosansku namjeru da se ustraje na evrodeklarisanju a da se sacuvaju lokalni odnos snaga i lokalni obicaji. Najprije je skupština Republike srpske izjavila da podržava stav EZ o reformi policije, ali se ne slaže sa njim. Prevodenje ovog stava na svjetske jezike nije uspjelo. Potom su klubovi što su stekli pravo zastupanja države u evropskim takmicenjima uzeli sebi za pravo da probiju rokove. Kako probijanje rokova nije u svijetu obicaj koji nailazi .....