OSLOBOĐENJE,

10.06.2005

Kino je zbog lošeg poslovanja bilo zatvoreno još prije rata l Investicija od 10 miliona KM -Arena je bila okupljalište narkomana

Gradnja stambeno-poslovnog objekta

Autori: E.KO.

Na mjestu nekadašnjeg kina Arena do kraja ove godine pocet ce gradnja modernog stambeno-poslovnog objekta koji se raditi u saradnji sa domacim i stranim firmama iz Austrije i Njemacke. Enes Cviko, direktor Foruma Sarajevo, kazao je da je do zatvaranja kina Arena došlo još prije ratnih dejstava u Sarajevu zbog slabe posjete gradana, što je doprinijelo lošem poslovanju kina. "U ratu je Arena granatirana, a jednim dijelom uništili su je i gradani. Nakon završetka rata ovaj uništeni objekat postao j .....