NEZAVISNE NOVINE,

07.06.2005

Policija osnovana za osvajanje teritorije

Autori: SENSE

Svi medunarodni mirovni planovi za BiH predvidali su postojanje entitetskih policijskih snaga, izjavio je juce bivši clan Predsjedniš tva BiH i nekadašnji predsjednik Narodne skupštine RS Momcilo Krajišnik na sudenju pred Haškim tribunalom. On je ove tvrdnje iznio kao odgovor svjedoku i istražiocu Tužilaštva Kristijanu Nilsenu, koji je svjedocio o tome da je rukovodstvo bh. Srba uspostavilo vlastitu policiju 1992. godine, kako bi osvojilo i održalo srpske teritorije u BiH. Nilsen se složio "da j .....