OSLOBOĐENJE,

12.06.2005

Šta je sa tranzicijom

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Kljucni razlog što strani investitori nece da kupuju naša preduzeca je taj što su ona opterecena dugovima, smatra dr. Manojlo Babic, profesor Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci. Ucestvujuci na tribini ekonomista u Sarajevu, on nije bio spreman prihvatiti ocjenu uvodnicara da u privatizaciji imamo dobre rezultate. "Ne možemo govoriti o rezultatima ako još nismo prodali dvije trecine državne imovine mjereno visinom njenog kapitla", kaže ovaj ekonomista uz upozorenje da za njegovu prodaju nisu pot .....