NEZAVISNE NOVINE,

10.06.2005

Vlasti pozvane da zaštite imovinu BiH

Autori: R.RAKIĆ

Predstavnici Klinickog centra u Sarajevu apelovali su juce na Vijece ministara BiH i Vladu FBiH da ucine sve kako bi zaštitili preostalih 9.000 kvadratnih metara zemljiš ta Djecije bolnice u Cavtatu i tri objekta koji su više od 50 godina u vlasništvu BiH. Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) izgubio je 2.000 kvadratnih metara zemljiš ta Djecije bolnice "Nemanja Vlatkovic" u Cavtatu, koji su u stecajnom postupku u septembru prošle godine prodati jednom preduzecu iz Hrvatske. Predstavni .....