DNEVNI AVAZ,

10.06.2005

Naknade samo radnicima u firmama sa 51 posto i više državnog kapitala l Još nije bilo isplata

U službama za zapošljavanje deponovano 15 miliona KM

Autori: E.P.

Iako se uveliko vode stecajni postupci prema novim zakonskim propisima, koji radnicima obezbjeduju ispatu otpremine od osam najnižih placa prema Opcem kolektivnom ugovoru (295 KM), i Programu mjera za socijalno zbrinjavanje koji je donijela Vlada FBiH, iz ovog fonda još nije bilo isplata. Ovo je za "Dnevni avaz" saopcio Hasan Musemic, direktor Zavoda za zapošljavanje FBiH, na cijem je racunu deponovano pet miliona KM za ove potrebe, te deset miliona na racunima kantonalnih službi za zapošljavanj .....