INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

15.09.2004

FALSIFIKOVANI I UKRADENI dokumenti su bezvrijedni

Autori: N.KRSMAN

Mirko Škrbic, direktor Direkcije za provodenje projekta CIPS, kaže da falsifikovanje 70 dokumenata koje je otkrio MUP RS i krada 39 licnih dokumenata iz CIPS sistema nisu ništa neobicno što se ne dešava i u drugim zemljama. Tvrdi da su ukradena dokumenta bezvrijedna, jer se odmah proglašavaju ništavnim u službenim novinama. NN: Može li se ocekivati novo produženje rokova za zamjenu licnih dokumenata? ŠKRBIC: U ovom momentu ja to ne znam. To zavisi od stepena realizacije projekta u opštinama. U o .....