INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

16.09.2004

Put u EU vodi preko Strazbura, ali i Haga l Delegacija Vijeca Europe naglasila da je potrebno hitno usvojiti zakon o visokom obrazovanju i javnom RTV servisu

Europa nezadovoljna saradnjom RS sa Hagom

Autori: A.OMERAGIĆ

Predstavnici Vijeca Europe upozorili su u srijedu poslanike Parlamentarne skupštine da nisu zadovoljni saradnjom Bosne i Hercegovine sa Tribunalom u Hagu. Voda monitoring tima Vijeca Europe Timoti Kartrajt (Timothy Cartwright) kazao je da napredovanje zemlje u europskim integracijama ovisi od ispunjenja medunarodnih obaveza, posebice saradnje sa ICTY. Europski izaslanici, kako saznajemo, nezadovoljni su posebice nesaradnjom Republike Srpske sa Tribunalom. "Naglašeno je da Republika Srpska kon .....