NEZAVISNE NOVINE,

14.06.2005

Bez odgovora o privatizaciji dvorišta firme Vaso Miskin

Autori: S.LEMO

Nadležni u preduzecu "Energoinvest VMC" opcini Novo Sarajevo nisu dostavili pojašnjenje privatizacije dvorišta nekadašnjeg preduzeca "Vaso Miskin Crni", potvrdio je jucer Amir Mehmedagic, opcinski pravobranilac. Opcina Novo Sarajevo, nakon što je ustanovila da je dvorište bespravno privatizirano, pocetkom maja poslala je dopis preduzec u "Energoinvest VMC" u kojem je zatražila pojašnjenje privatizacije. Ocina je zatraž ila pojašnjenje uz ciju saglasnost i odobrenje je dvorište privatizirano. Odg .....