NEZAVISNE NOVINE,

15.06.2005

BiH na dobrom putu ka JEDINSTVENOM TRŽIŠTU

Autori: M.ČUBRO

Jedinstveni ekonomski prostor u BiH još nije u potpunosti zaživio, ali napravljen je znacajan napredak ka uspostavljanju institucija i standarda potrebnih za ujedinjenje tržišta u BiH, zakljucak je jucerašnje konferencije o jedinstvenom ekonomskom prostoru u BiH. "Jedinstveni ekonomski prostor ne smijemo gledati samo u granicama BiH, vec naše tržište moramo pripremiti za konkurentnost u EU. Primjerice, isti standardi i certifikati važe u Portugalu i Finskoj i u tom pogledu moramo urediti odnose .....