DNEVNI AVAZ,

21.06.2005

Na 34.758 živorodenih, umrla 31.720 stanovnika l Vitalni Indeks samo 1,10

U prošloj godini samo 3.038 novih stanovnika

Autori: E.P.

Agencija za statistiku BiH objavila je jucer zvanicne podatke o prirodnom kretanju stanovništva, prema kojima je BiH u 2004. godini dobila samo 3.039 novih stanovnika, na 3.832.000 koliko ih stalno živi u zemlji. Do tog katastrofalnog demografskog podatka došlo se poredenjem broja umrlih s brojem živorodenih. Prema tim podacima, na 34.758 živorodenih bilo je 31.720 smrtnih slucajeva. Vitalni indeks iznosio je svega 1,10. Pitanje dana je, ako se ovaj trend nastavi, kad ce više stanovnika umirati .....