OSLOBOĐENJE,

16.06.2005

Tomislav Nikolić ubijao u Hrvatskoj?

Autori: BRANISLAV BOŠKOV

Nataša Kandic, izvršni direktor beogradskog Fonda za humanitarno pravo, kazala da "postoje podaci da su neki civili u Antinu (Hrvatska) stradali od njegove ruke..." l Nikolic negira optužbe "Šta da poricem? Zamislite da vas neko optuži da ste pocinili ratni zlocin. Zar me Hrvati do sada ne bi vješali da sam zaista pocinio ratni zlocin? U tom selu, u vrijeme kad sam ja bio, niko nije nastradao, niko... Nije niko ni povrijeden, a pogotovo da je ubijen ili da je pocinjen ratni zlocin i sve se zn .....