DNEVNI AVAZ,

16.06.2005

Da sam dobio glas manje od Tanovica, povukao bih kandidaturu, kaže Škrijelj

Turkušić: Što mi više prijete, manje se bojim

Autori: S.ŠKULETIĆ

Prirodno-matematicki fakultet u Sarajevu ni nakon godinu nije imenovao dekana. Pošto je prvi konkurs, na kojem je potrebnu vecinu dobio Sulejman Redžic, proglašen nezakonitim, raspisan je novi, na koji su se prijavili Nenad Tanovic i Rifat Škrijelj. Svršen cin Na sjednici Naucno-nastavnog vijeca srednom maja od 54 clana, 34 su glasala za Škrijelja, a 20 za Tanovica. Kako nijedan nije dobio dvotrecinsku vecinu, Upravni odbor je za dekana predložio Tanovica i prijedlog uputio Vladi Sarajevskog ka .....