OSLOBOĐENJE,

17.06.2005

Put u Evropu, put u bolji život

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun, predsjedavajuci Vijeca ministara BiH Adnan Terzic i Evropska komisija odredili su desetu godišnjicu Dejtona kao ciljni datum za BiH da dode u situaciju da zapocne pregovore o stabilizaciji i pridruživanju, saopštila je u cetvrtak portparol banjaluckog ureda OHR Ljiljana Radetic. "Ovo je ambiciozan cilj, ali je ostvarljiv", istakla je Radetic na pres-konferenciji, naglasivši da ce to biti moguce samo ako politicki lideri ponovo pocnu usmjeravati svoje korake .....