REPORTER,

15.06.2005

Školovanje za praktični rad

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Slijedeci principe Bolonjske deklaracije Banjaluka koledž (BLC) uveo je dodiplomski studij za školovanje službenika, administrativnih radnika, menadžera i poslovnih, odnosno tehnickih sekretara profesija za koje do sada u dodiplomskom bh. sistemu obrazovanja nisu posebno školovani kadrovi. Prednost ovog studija je što obrazuje studente za praktican strucni rad u profesiji tako da studenti odmah po završetku studija mogu poceti sa radom, umjesto da bespotrebno gube vrijeme na prakticnu obuku kada .....