INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

09.06.2004

SLOBODAN MILOŠEVIĆ OBEĆAO da će se VJ povući sa Kosova

Autori: VLADAN VLAJKOVIĆ

Razgovor Miloševic Ahtisari Predsjednik SRJ, SLOBODAN MILOŠEVIC: Da, ali predsednice Ahtisari, zar to nije dovoljno ako, još uvek ne znam, ali cu to proveriti, pretpostavljam da su vojni predstavnici postigli dogovor oko šeme povlacenja, ako su šemu povlac enja prihvatile obe strane, i mi smo otpoceli sa povlacenjem, a oni to iz vazduha mogu da vide i dokažu, mogu potom jednostavno da kažu da je verifikovano da je povlacenje otpocelo, prekidamo sada sa bombardovanjem i sve ostale probleme rešava .....