OSLOBOĐENJE,

04.07.2005

Nakon 40 godina odštete neće imati ko da primi!

Autori: ORIJANA VUKOVIĆ

Prema mišljenju predsjednika Organizacije RVI Banje Luke Gorana Kostica, neprihvatljiv je rok od 40 do 50 godina za naplatu Poslanici Narodne skupštine RS na posljednjem zasjedanju usvojili su Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Odredbe Zakona izazvale su burnu raspravu u Parlamentu RS, ali su se poslanici na kraju složili da je za RS i njen budžet najbolje da akt bude usvojen, iako .....