OSLOBOĐENJE,

08.07.2005

U Civilnoj zaštiti Stari Grad kažu da nisu dobili nalog za postavljanje tabli

Civilna zaštita Ilidža postavila table sa upozorenjima

Autori: J.F.

Civilna zaštita Opcine Stari Grad nije dobila preporuku niti nalog za postavljanje tabli sa upozorenjima o zagadenosti rijeka, rekao nam je Vahid Becirevic, strucni saradnik. Da bi Civilna zaštita postavila table sa upozorenjima potreban je nalog nadležnog organa, u ovom slucaju kantonalnog Ministarstva zdravstva. "Civilna zaštita Opcine Ilidža dobila je taj nalog prije dva dana", kaže Mira Boras. "U Centru Ilidže još su prošle godine postavljene tri table sa upozorenjima o zagadenosti vodostaj .....