DNEVNI AVAZ,

06.07.2005

Aranžman je u vezi i s novim kreditom Svjetske banke, tako da je u igri ukupno više od 200 miliona dolara, rekao je Kozaric

Kako do "stand-by" aranžmana vrijednog 48,8 miliona dolara

Autori: SRNA

Predstavnici entitetskih vlada, Vijeca ministara BiH i delegacije MMF-a konstatirali su jucer na sastanku u Banjoj Luci da je postignut odreden napredak u svim spornim pitanjima u vezi s odobravanjem novog "stand-by" aranžmana BiH u vrijednosti od 48,8 miliona dolara, prenosi Srna. Na sastanku je ukazano na potrebu jacanja Fiskalnog vijeca i donošenja zakona koji ce regulirati rad ove makroekonomske institucije, koje trebaju verificirati entitetski parlamenti i Parlament BiH. Guverner CBBiH Kema .....