OSLOBOĐENJE,

11.07.2005

Iduceg mjeseca novo gradilište na dionici Dugo Polje Šestanovac, gdje sarajevski gradevinari imaju posao u vrijednosti od oko osam miliona KM

Otvorili vrata prema Sloveniji

Autori: H.ARIFAGIĆ

Gradevinsko-industrijski kombinat Hidrogradnja iz Sarajeva imao je znacajno ucešce u povezivanju Hrvatske i Slovenije autocestom što vodi od Rijeke do Rupe. Sa istekom prošlog mjeseca na dionici Jurdani Pervani na upotrebu su predali sedam nadvožnjaka, podvožnjaka, pješackih pothodnika te više drugih objekata (prolaza za divljac, preljeva, kaskada, bankina...) u vrijednosti od preko tri miliona KM. Rukovodilac gradilišta Faik Paric istice veoma dobru saradnju sa investitorima i nadzornim organim .....