OSLOBOĐENJE,

11.07.2005

Poštovanje za zločinca

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Uprkos formalnom insistiranju da se prestane sa gadanjem civilnog stanovništva i kršenjem "zašticene zone" UN-a, francuski general Bernar Žanvije, komandant mirovnih snaga UN u bivšoj Jugoslaviji se, "poštujuci akcije" generala Mladica na podrucju Srebrenice, brine za komoditet 30 "zarobljenih" holandskih vojnika. U pismu koje je 11. jula 95. u Zagrebu napisao francuski general stoji: "Ratku Mladicu Pale, Poštujuci akciju koje vaše snage preduzimaju u podrucju Srebrenice, želim da izrazim svoju .....