NEZAVISNE NOVINE,

30.06.2005

Odobrena veća prava boračkoj populaciji

Autori: SRNA

Skupština opštine Teslic donijela je odluku o ostvarivanju dopunskih prava borackih kategorija stanovništva, koja se odnose na borce do cetvrte kategorije, vojne invalide do sedme kategorije i clanove porodica poginulih boraca. "Prava utvrdena ovom odlukom mogu koristiti nezaposlena lica iz ovih kategorija koja imaju prebivalište na podrucju teslicke opštine i cija primanja po clanu domacinstva nisu veca od 123 KM", rekao je predsjednik Skupštine opštine Teslic Mile Brkic. Dopunska prava odnose .....