DNEVNI AVAZ,

12.07.2005

Za drugu fazu projekta tekuci kredit odobren od EIB-a i EBRD-a

U ovoj godini za projekat planirana 24,2 miliona KM

Autori: L.SINANOVIĆ

Na web-stranici www.eurobit.members.epn.ba/charts nalazi se baza podataka o stranoj pomoci, planiranju i korištenju razvojnih sredstava u BiH koja je dio Integriranog sistema za ekonomsko planiranje. Postojanjem ove baze osigurava se transparentan i opsežan pogled na stanje projekata javnih investicija u cijeloj BiH. Daje se prikaz identificiranih projekata i prioriteta u okviru realnih izvora domacih i stranih sredstava. "Dnevni avaz" na ovoj stranici pronašao je informacije o projektu "Sarajev .....