NEZAVISNE NOVINE,

13.07.2005

Kreditori odgovorni za PROPAST JUGOSLAVIJE

Autori: ĐORĐE NOVIĆ

Bilo mi je zadovoljstvo procitati komentar gospodina Nikolasa Barnsa u "Nezavisnim novinama". Medutim, primijetio sam da gospodin Barns u svom pregledu ranijeg i sadaš njeg stanja u bivšoj Jugoslaviji ne pominje ekonomski aspekt. U vrijeme kada su poštena medunarodna trgovina i održiv medunarodni razvoj pitanja nerazdvojiva od spoljnih poslova, gospodin Barns je zaboravio da, u svom pregledu bivših dogadaja, pomene i uzrok uspona nacionalizma u bivšoj Jugoslaviji i, u krajnjoj instanci, okidac k .....