NEZAVISNE NOVINE,

13.07.2005

NOVAC ZA ZAŠTITU NERETVE I BOSNE

Autori: N.KRSMAN

Svjetska banka donirala je juce 8,9 miliona americkih dolara za realizaciju projekta zaštite i kvaliteta vode rijeka Neretve i Bosne. Nakon što su juce Dirk Rajnerman, direktor Kancelarije Svjetske banke u BiH, i Ljerka Maric, ministar finansija i trezora BiH, potpisali grant sporazum, realizacija projekta pocece u cetiri komunalna preduzeca iz Mostara, Živinica, Trnova i Odžaka. "Dio projekta se odnosi i na opcine Capljina i Stolac, a obuhvata razvoj plana poboljšanja kvalitete otpadnih voda i .....