OSLOBOĐENJE,

16.07.2005

Kandidate predlaže Vlada ili resorni ministar

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Kandidati za nadzorne odbore u privrednim društvima sa državnim kapitalom nominiraju se na osnovu prethodno provedenog postupka u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, propisuje se najnovijom uredbom Vlade FBiH usvojenom zbog uskladivanja sa novodonesenim zakonskim propisima. Kandidate koji su zadovoljili uvjete konkursa, na osnovu prijedloga komisije, predlaže Vlada ili resorni federalni ministar. U privrednim društvima sa najmanje 50 posto državnog kapitala .....