OSLOBOĐENJE,

16.07.2005

Vlada podržava novi projekt elektrolize

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Vlada Federacije BiH (FBiH) dala je saglasnost na pismo podrške za realizaciju projekta Upgrade Elektrolyse 1 Aluminij d.d. Mostar to 185 kA i ovlastila premijera FBiH da ovo pismo uputi zainteresiranim kompanijama. Imajuci u vidu znacaj realizacije ovog projekta za preduzece Aluminij d.d. Mostar, kao i Ustavom i zakonima utvrdene nadležnosti, Vlada se pismom obavezuje da ce, radi osiguranja i stvaranja opcih uvjeta za što povoljnije poslovanje ovog preduzeca, ovaj projekat preferencijalno tret .....