OSLOBOĐENJE,

20.07.2005

Vojni posmatraci su raspolagali informacijama koje su dolazile direktno

Rat u južnom dijelu "zaštićene zone"

Autori: HASAN NUHANOVIĆ

Izmedu 3 i 4 sata, prije zore, 6. jula, sa položaja VRS kod kote Zvijezda ispaljeno je najmanje šest raketa iz VBR. Rakete su pale na podrucje Potocara sjeverni dio enklave u neposrednoj blizini baze Holbata 3. Nakon toga, oko 5 casova tog jutra, VRS pocinje intenzivno granatiranje južnog ruba enklave u predjelu sela Ljubisavici, Pusmulici, izbjeglickog kampa u Slapovicima (Švedski kamp), a posebno po kotama "Vrhovi" i Biljeg brdo. Artiljerijska vatra je bila jako intenzivna i nije prestajala do .....