NEZAVISNE NOVINE,

19.07.2005

NACIONALNA PJEŠADIJA

Autori: MIRZA ČUBRO

Oružane snage BiH nakon predloženih reformi ostat ce skoro dominantno nacionalizirane. Uvodeci novi sistem pukovnija, Komisija za reformu odbrane BiH pokušala je pomiriti stroge NATO kriterije i nikad zasicene nacionalne apetite domacih vlastodržaca. Kompromisno rješenje znaci formiranje tri nacionalne pješadijske pukovnije, od kojih ce svaka imati oko 1.500 vojnika. Ove ce pukovnije nastaviti tradiciju nekad zaracenih Armije RBiH, HVO-a i Vojske RS. Polovina Oružanih snaga BiH je pješadija. Ost .....