NEZAVISNE NOVINE,

20.07.2005

Sumrak pravde ili pravda sumraka

Autori: RAJKO DUKIĆ

Presudom Osnovnog suda u Bijeljini, sudija Aleksandar Matkovic, obavezan sam da platim, na ime naknade štete, 2.000 KM Bori Bosicu i da platim sudske troškove 600 KM. Nije teško iz dokumenata i argumenata, koje cu navesti, zakljuciti da suština price stoji u navedenom naslovu. Pocetkom 1998. godine, odlukom Vlade RS, imenovan sam za predsjednika novoimenovanog Upravnog odbora "Elektroprivrede RS". Ako se ima u vidu cinjenica da je od rata bilo proteklo nešto više od dvije godine, zateceno stanje .....