OSLOBOĐENJE,

21.07.2005

Devedesetih godina, s jacanjem prodemokratski orijentiranih politickih akcija, napokon ce se moci definitivno razviti moderna bošnjacka nacija i s njom njezin jezik bosanski, koji se danas razvija kao samostalan standard

Kretanje stazama jezičke (r)evolucije

Autori: ELBISA USTAMUJIĆ

Bosanski jezik, zajedno s ostalim srednjojužnoslavenskim jezicima, dijeleci zajednicku sudbinu porijekla, vremena migracija, prostornih politickih državnih autonomija, od prvih (za)pisanih slavenskih rijeci i prvih svjedocanstava slavenskog duha, još od srednjovjekovlja kada se na balkanskim prostorima pocinju stvarati prve politicko-administrativno-pravne državne tvorevine zapocinje kretanje vlastitom stazom jezicke (r)evolucije, ne iskljucujuci se nikad iz okvira širih i zajednickih južnoslav .....