BANKE U BIH,

01.06.2005

Visa Classic platna kartica

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Od 1. aprila 2005. godine u ponudi HAAB a.d. Banja Luka je i Visa Classic platna kartica, medu najupotrebljavanijim u svijetu koja se koristi na više od 23 miliona prodajnih mjesta i na više od 750 hiljada bankomata. Popularno se zove i "kartica za lakši život" jer omogucava korisnicima raspolaganje sa više novca od položenog na racunu sa mogucnošcu odgodenog placanja i do 40 dana. Poslije više od 15.000 izdatih Visa Electron debitnih kartica samo u prošloj 2004. godini, uvodenje VC kartice u po .....