BANKE U BIH,

01.06.2005

Krajem maja u Sarajevu je prezentirana knjiga "Kodeksi etickog ponašanja i profesionalnih standarda u marketingu i odnosima s javnošcu", autora dr Nenada Brkica, profesora, i Melike Husic, asistenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Knjiga o kodeksima etičkog ponašanja

Autori: S.B.

Svjetski poredak se posljednjih decenija znacajno izmijenio, te je uticao kako na komunikaciju tako i na komunikatore koji sada moraju biti društveno odgovorni rekao je Brkic. Prema njegovim rijecima, "svaki komunikator mora prakticirati najviše eticke standarde" i zbog toga se i pristupilo ovom poslu i prireden je kodeks koji bi trebao voditi do uspješnije komunikacije. Ucinjen je samo prvi korak ka uredivanju ove oblasti, a smatram da bi oglašivaci trebali sami regulisati svoje kodekse naglasi .....