INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

26.09.2004

Zašto gradanin mora cekati godinu i po dana na pecat o kupoprodaji stana

Pečat za buduće zakone

Autori: VAHID JUSIĆ

Godina i pol prode, a ja ne dobih potreban pecat na ugovor o kupoprodaji stana. Bez i najmanjeg zakonskog razloga, dakako! Kantonalno pravobranilaštvo Sarajevo je u pitanju, naravno, koje primjedbe na dokumentaciju saopštava samo punomocniku prodavca, a ovaj ih, svakako, ne smije nikome prenositi. Došao sam i do na takav nacin datih prvih razloga za nedavanje tražene saglasnosti. Ti razlozi su sljedeci: Pravobranilaštvo je odbacilo Zakon o stambenim odnosima i dio Zakona o prodaji stanova na koj .....