OSLOBOĐENJE,

28.07.2005

Nezakonito se otpuštaju politicki neistomišljenici, nema gradanskih udruženja, a kultura se svela na koridu i narodnu muziku

Zaposleni oni koji su tokom izbora nosili zastave SDA

Autori: V.JAHIĆ

Predsjednik i potpredsjednik OO SDP Banovici, Kadrija Modric i Hajrudin Becirovic, upozorili su u srijedu da opcina Banovici, prije rata u vrhu razvijenih, nakon rata zamire. Celnici SDP su istakli da je u Banovicima više od pet hiljada nezaposlenih, da su tokom privatizacije nestale desetine preduzeca. U Banovicima se, istaknuto je, iz javnog sektora nezakonito otpuštaju politicki neistomišljenici, nema gradanskih udruženja, kulturno-umjetnickih društava, kina, pozorišta. Kultura se svela na .....