DANI,

22.07.2005

Skokovi sa Starog mosta u Mostaru možda jesu ljepši, medutim, uzbudenje takmicara i gledalaca u Konjicu neuporedivo je jace - za ledima ovdašnjih letaca je litica, a pod njima caršaf vode obrubljen stijenama koji ne dopušta grešku

Hudba kao sudba

Autori: IRHAM ČEČO

U Kazan se skace za nagradu, za dokazivanje, ali i od pukog ceifa U maloj caršiji gdje se obicno ništa ne dogada, sve je dogadaj. Medutim, Skokovi u Kazan - suvremeno receno, ekstremni sport - za Konjicane svakako spadaju u dogadaje godine. Takve, da bi bili jednako uzbudljivi i posjeceni bilo gdje drugdje. Jer, Kazan je taman toliko i velik koliko sugerira ime: ispod površine Neretve je prostor od svega cetiri kvadrata, obrubljen stjencugama i plicakom koji seže do koljena. A skace se, ko smij .....