DNEVNI AVAZ,

29.07.2005

Asim Ðip, Avdo Klino, Ismet Imamovic, Željko Sikimic, Ahmed Poricanin, Zihno Suljevic, Vezir Pribišic i Semedin Bjelak žalili se i Helsinškom komitetu

Invalidi rade fizičke posloveza 40 posto nižu plaću

Autori: M.K

Ocit primjer pritisaka na radnike koji tuže Hilmu Selimovica jesu slucajevi Asima Ðipa, Avde Kline, Ismeta Imamovica, Željka Sikimica, Ahmeda Poricanina, Zihne Suljevica, Vezira Pribišica i Semedina Bjelaka. Oni su za kaznu prebaceni na radna mjesta gdje im je placa za 40 posto niža, zbog cega su 5. jula uputili prigovor Nadzornom odboru "Pivare", a žalili su se i Helsinškom komitetu za ljudska prava u BiH. Svjesni ste da je novi ugovor o radu koji ste ponudili rezultat prisile, jer smo podnije .....