DNEVNI AVAZ,

29.07.2005

Interpretacija stradanja Jovanke Orleanke

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Kornel Mundruco u Sarajevo dolazi sa svojim filmom "Johanna". Radnja filma pocinje kada nakon jedne nesrece Johana, mlada ovisnica o drogama, pada u duboku komu. Ljekari je nekim cudom uspijevaju izvuci iz mrtvih. Dotaknuta božijom milošcu, Johana lijeci pacijente, nudeci svoje tijelo. Glavnog doktora frustrira to što njega nepopustljivo odbija te se on pridružuje uvrijedenoj upravi bolnice. Oni vode rat protiv nje, ali zahvalni pacijenti udružuju snage da bi je zaštitili. Ovo je filmska i muzic .....