SLOBODNA BOSNA,

23.09.2004

Nastavak rata u š kolskim klupama

Autori: ADISA BAŠIĆ

Od osmog augusta prošle godine sve škole u BiH dužne su da rade prema usaglašenim nastavnim planovima i programima, da koriste nove udžbenike bez uvredljivih izraza, a "dvije škole pod istim krovom" trebale bi biti stvar prošlosti. "U BiH ne postoje tri razlicita nastavna plana i programa, nego jedan sa razlikama u grupi nacionalnih predmeta. Pri tome se po prošlogodišnoj odluci zajednicka jezgra u programima mora podudarati u 99 posto a u nacionalnoj grupi predmeta barem u 35 posto gradiva. Ape .....