DNEVNI AVAZ,

30.07.2005

Potvrdena prvorangirana trasa autoputa l Slijedi precizno definiranje petlje, odvodnje, odmorišta, centara za kontrolu ceste...

Sondažna bušenja već provedena na području između Tarčina i Mostara

Autori: L.SINANOVIĆ

Nakon što su revidenti potvrdili prvorangiranu trasu autoputa na koridoru 5C, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH pocelo je s izradom idejnog projekta. Prvorangirana trasa predvida da koridor 5C u BiH ude na lokalitetu kod Odžaka. Nastavlja do Doboja te zaobilazi ovaj grad i spušta se u blizini Zenice, ali ne prolazi ni kroz nju. Od Drivuše ide ka sarajevskoj zaobilaznici autoputem Sarajevo Zenica. Nakon prikljucenja na "Sarajevo bajpas", ide od Hadžica preko Konjica i Jablanice do Potoka .....