DANI,

29.07.2005

Svaki poraz u suocavanju sa tehnologijom je poraz u suocavanju sa buducnošcu, odnosno sa cinjenicom da ce doci trenutak kad u toj buducnosti za mene više nece biti mjesta. Strah od tehnologije je strah od smrti

Uloga štokrle u tehnološkoj revoluciji

Autori: ALEKSANDAR HEMON

Historija ljudskog života je historija borbe sa tehnologijom. Jedna od ranih bitaka koje sam izgubio - i momentalno shvatio da sam izgubio - desila se 1980. godine u Jelsi na Hvaru, gdje sam sa drugovima iz razreda prvi put samostalno ljetovao. Bili smo šesnaestogodišnjaci, što ce reci da se samostalno ljetovanje sastojalo od svakodnevne žudnje za djevojkama na plaži i svakonocnog opijanja u disku gdje su te djevojke izlazile, plus prehranjivanje paštetama umazanim u frtalj hljeba. Osim tih jedn .....