START,

07.09.2004

PDV bi uništio ono što nije VBR

Autori: NIHAD SIJERČIĆ

start: Koje su slicnosti i razlike izmedu PDV-a i VBR-a? Ja sam govorio o tome, a smatram da o tome uvijek treba govoriti, da ne smijemo dozvoliti da zaboravimo ono što nam se desilo. U vezi s tim, ja ne znam puno o PDV-u, niti me to zanima. Iskljucivo me zanima PDV na knjigu, a onda sam govorio o tome da smo mi za vrijeme rata gorili knjige, ja sam ih licno gorio, jer sam morao da preživljavam, onda su nam knjige spaljivali po bibliotekama sa granatama i zato sam rekao da me PDV podsjeca na VB .....