OSLOBOĐENJE,

10.08.2005

Više reda u birackim spiskovima l Registracija biraca u inostranstvu po starom sistemu

Na biračkim spiskovima nema 200 hiljada građana

Autori: A.TERZIĆ

Izborna komisija BiH uputila je zahtjev Zastupnickom domu Parlamentarne skupštine BiH da po hitnom postupku državni Parlament donese zakljucak kojim ce se Vijece ministara BiH, odnosno Ministarstvo civilnih poslova obavezati da da saglasnost za otpocinjanje projekta pasivnog birackog prava putem Direkcije CIPS. Kako je za Oslobodenje kazao Vehid Šehic, predsjednik Izborne komisije BiH, na ovaj nacin osigurace se da se otpocne uvodenje jedinstvene baze podataka za registraciju biraca u BiH. Uvo .....