DANI,

23.01.2004

Mir bez vode, grijanja, ljekara i novca

Autori: SNJEŽANA MULIĆ-BUŠATLIĆ

I oko najelitnijih zgrada naslagana su iscijepana drva. U bolnici nedostaje osoblja. Voda se dovlaci u kanisterima. Novca nema. Dobro došli u Goražde Promjene u Goraždu, najvecem gradu najmanjeg bh. kantona - Bosanskopodrinjskog, spore su poput glecera. Pozitivni pomaci u privredi i socijalnom životu Goraždana obrnuto su proporcionalni obecanjima koja su im davana u vrijeme dok se Goražde nazivalo "gradom-herojem". Mersudin Kožo, istina, ima viziju boljeg života opcine Goražde, kojoj stoj .....