FERAL TRIBUNE,

20.04.1998

OTKRIĆE

Autori: BORIS DEŽULOVIĆ

"Doista, je li postojao koncentracioni logor Jaseno-vac? Senzacionalno otkrice da postoji covjek, živ covjek koji je upravljao logorom za koji smo sedam godina vjerovali da je samo mit, covjek koji ne sa-mo da to ne porice nego mu je iskreno "žao što nije nap-ravio sve ono za što ga se optužuje", hrvatske je skeptike postavilo pred pitanje s pocetka teksta: što ako je jaseno-vacki logor doista postojao? A ako i nije, jebi ga, dobra je prica: postoji covjek koji ju je makar i iz svoga sumanutog e .....